Sáu mươi năm

Tóc mây đã điểm màu sương tuyết,
Sáu mươi năm như một giấc mộng dài.
Ta lấy được những gì trong cuộc sống ?
Tình mà chi xin hẹn lại đời sau !

Sáu mươi năm cuộc phong trần đã mỏi,
Ta nằm nghe hiu hắt gió thu về.
Tìm trong nắng chút tình say ngày cũ,
Đã xa rồi thời tuổi mộng đam mê !

Sáu mươi năm đời người như mây khói,
Ta còn gì trong nửa quãng đời sau ?
Phím đã lạnh, tơ chùng, hương cũng nhạt,
Cuộc tình xưa xin mãi mãi còn nhau !